Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist NozFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 37 Deviations 485 Comments 3,427 Pageviews
×

Newest Deviations

[ Cover Gift ] by Nozomi139 [ Cover Gift ] :iconnozomi139:Nozomi139 0 7 Cover The Game Is Start by Nozomi139 Cover The Game Is Start :iconnozomi139:Nozomi139 2 0 Cover gift. My Love Name by Nozomi139 Cover gift. My Love Name :iconnozomi139:Nozomi139 1 0 PSD#3 By Nozomi by Nozomi139 PSD#3 By Nozomi :iconnozomi139:Nozomi139 7 15 Cover Gift Happy Birthday for Ka by Nozomi139 Cover Gift Happy Birthday for Ka :iconnozomi139:Nozomi139 5 1 Cover C4D In The Forest by Nozomi139 Cover C4D In The Forest :iconnozomi139:Nozomi139 2 2 Cover Happy My Birthday by Nozomi139 Cover Happy My Birthday :iconnozomi139:Nozomi139 1 2 Hey! You're look so beauty by Nozomi139 Hey! You're look so beauty :iconnozomi139:Nozomi139 1 5 Cover The Little Girl In Garden by Nozomi139 Cover The Little Girl In Garden :iconnozomi139:Nozomi139 3 1 PSD#1 By Nozomi by Nozomi139 PSD#1 By Nozomi :iconnozomi139:Nozomi139 3 1 Cover couple Sa x To in the snow by Nozomi139 Cover couple Sa x To in the snow :iconnozomi139:Nozomi139 1 0 Cover The Girl of Space by Nozomi139 Cover The Girl of Space :iconnozomi139:Nozomi139 10 10 Cover Plants Girl by Nozomi139 Cover Plants Girl :iconnozomi139:Nozomi139 4 0 [ Cover Gift ] by Nozomi139 [ Cover Gift ] :iconnozomi139:Nozomi139 5 1 [ Cover Gift ] by Nozomi139 [ Cover Gift ] :iconnozomi139:Nozomi139 7 8 [ Cover Gift ] by Nozomi139 [ Cover Gift ] :iconnozomi139:Nozomi139 3 0
. Hope you like my Art ^^
. Do you want a Gift? I'll make for you!~
. Watch me if you like and Donate me if you want ._.
Kết quả hình ảnh cho Vmin moments

.
.
.

Kết quả hình ảnh cho Vmin moments

Random Favourites

04 Simple Textures Pack Made By Lotus by Follow-The-Flame 04 Simple Textures Pack Made By Lotus :iconfollow-the-flame:Follow-The-Flame 472 103 Texture Pack #1 - SSK Kakeru by Masakazu-Kakeru Texture Pack #1 - SSK Kakeru :iconmasakazu-kakeru:Masakazu-Kakeru 233 111 Texture Pack 15 by yunniejacksonyi Texture Pack 15 :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 206 118 Old Abandoned Houses Texture Pack ll #30 by Lilith-Trash Old Abandoned Houses Texture Pack ll #30 :iconlilith-trash:Lilith-Trash 351 16 TEXTURE SHAPE by gabygomita TEXTURE SHAPE :icongabygomita:gabygomita 1,334 151 BTS - Spring Day MV Screenshot 676P (HD) by PuEnHui BTS - Spring Day MV Screenshot 676P (HD) :iconpuenhui:PuEnHui 100 46 16 / BTS x Young Forever Pt.1 PNGPack by ChanHyukRu 16 / BTS x Young Forever Pt.1 PNGPack :iconchanhyukru:ChanHyukRu 120 61 #53 BTS - Summer IGGY by Yangyanggg #53 BTS - Summer IGGY :iconyangyanggg:Yangyanggg 22 0 #1 BTS Jungkook IGGY by Yangyanggg #1 BTS Jungkook IGGY :iconyangyanggg:Yangyanggg 16 1 #121 BTS IGGY by Yangyanggg #121 BTS IGGY :iconyangyanggg:Yangyanggg 105 18 #2 BTS Jimin IGGY by Yangyanggg #2 BTS Jimin IGGY :iconyangyanggg:Yangyanggg 9 1 #66 PSD By Yangyanggg by Yangyanggg #66 PSD By Yangyanggg :iconyangyanggg:Yangyanggg 171 51 #59 PSD By Yangyanggg by Yangyanggg #59 PSD By Yangyanggg :iconyangyanggg:Yangyanggg 91 21 #52 PSD By Yangyanggg by Yangyanggg #52 PSD By Yangyanggg :iconyangyanggg:Yangyanggg 119 35 #44 PSD By Yangyanggg by Yangyanggg #44 PSD By Yangyanggg :iconyangyanggg:Yangyanggg 41 14 #40 PSD By Yangyanggg by Yangyanggg #40 PSD By Yangyanggg :iconyangyanggg:Yangyanggg 48 12
. Welcome my Favourites Room
Kết quả hình ảnh cho Vmin Gif
. These are amazing Render, Stock, PSD, Clr, Tagwall, and some beautyful covers from lots of Designers/v\
Hình ảnh có liên quan
. I'm think you are want to see some and hope you like somethings in there._.
Hình ảnh có liên quan

Activity


[ Cover Gift ]
- Hơ... Nó khởi đàu cho sự nghiệp đội quần cụa chuôi -w-
- Credit:
Render Cụ   : TT27
Render Pika : Omira24Chan
Phụ thị kiện: akumaLoveSongs
Brush= chuôi
No Clr here
......

Loading...

Donate

Nozomi139 has started a donation pool!
105 / 150
. Give me some Points if you like my Art.
Kết quả hình ảnh cho bts Gif
. A little but it's help me a lot....
Kết quả hình ảnh cho bts Gif

. When do you need somethings, if I can, I will give for you -w-
Kết quả hình ảnh cho bts Gif

.
.
.
.
.
.
.------------- Thanks very much for reading this------------------
Kết quả hình ảnh cho bts Gif

You must be logged in to donate.

   
Ây yoo mấy bà chị ông anh cucheoo cụa chuôi~!
 
 Ây yoo thếm San cute nhất đời -w- Mừng Sinh nhật mày. ( Cho dù qua cũng đã 1 tuần. Chả có tiền mua quà nên tặng quà ảo cho mày. Chuội mình sống ảo mà=))). 
 Ây yoo mấy bạn cucheoo đã watch cho chuôi. 61 Watches TvT, mừng rơi cả nước mắm, à nhầm, nước mắt TvT. 
 
 
 - Chú ý: Dừng những chuyện không liên quan~! Start Share
 
-Render: Một số RD là nhờ mò DA. Nhưng là do tớ không nhớ và thấy credit nên không credit tên các cậu được. Của ai thì cmt dưới blog, tớ sẽ thêm.
 
- Pack RD Kungfu Panda:  imgur.com/a/bcB3r và  imgur.com/a/sT8Nb
- RD Minions:  imgur.com/a/fJ1o7 và  imgur.com/a/F4R5J
- Pack RD Chitoge: 
#1.  imgur.com/a/qv7V9 
#2. imgur.com/a/NMeUM
- Pack RD Onodera:  imgur.com/a/myHeH
- RD cả cái nhóm U':  imgur.com/a/wb2ft
- RD Kaito & Aoko:  imgur.com/a/Y8odc. Cái này cắt khá vụn về, bỏ qua nha.
- 2 RD Haibara Ai:  imgur.com/a/Rxd6m
 
 
 
-Stock: Cái này do tự tay tớ cap, trùng chap với ai cho xin lỗi.
HOÀN TOÀN LÀ NO SUB NHA
- Aoi (Aikatsu):  imgur.com/a/6AdtN
- Dora-chan:  imgur.com/a/lw &  imgur.com/a/T7X6f
- Umaru-chan:  imgur.com/a/opUTI
- Chieri (AKB):  imgur.com/a/Ufqa3
- Takamina:  imgur.com/a/54LHd
- Kotori (Date a Live):  imgur.com/a/nUFSR
- Honoka:  imgur.com/a/Tgy55
- Umi:   imgur.com/a/GCbBQ
 
 
- Honoka+Nico+Rin:  imgur.com/a/AYIAc
( Không có ảnh cụ thể )
 
 
 
 
-Res:
#1.
703d2e685ed8cc1c8aecf5eee628228b.jpg
 
 #2.
5919ea587c34a775e1bcfa5ba87faa02.jpg
 
 
#3.
My Sweetheart1P.jpg
 
 #4.
00.jpg
 
#5.
folder1.jpg
 
 
#6. 
My Secret Heart.jpg
 
 
#7.
!!00_Tribal_Impressions_RRD (1).jpg
 
 #8.
AD_June_in_Fairyland.jpg
 
 
#9.
144.jpg
 
 
#10.
!! (1).jpg
 
 
#11.
preview_GN.jpg
 
 
#12.
preview_cookingparty_mdesigns1.jpg
 
 
#13.
folder.jpg
 
 
#14.
A Love Song With You
 
#15.
2e39c2b7c4ad20b76243e9af7d4ca3bc.jpg

Vậy là xong phần share nhe~!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  LUẬT
FAV+CMT+WATCH=ALL
FAV+CMT+WATCH=ALL
FAV+CMT+WATCH=ALL
FAV+CMT+WATCH=ALL
FAV+CMT+WATCH=ALL
--Sử dụng RENDER hay STOCK thì làm ơn credit
by Nozomi. Res khỏi cũng được
San thì khỏi làm theo luật, tặng free ^^
 
Còn Gift cụa m ở đây. Link HQ= Click ảnh: 
 
(Cover Zing)
 
(Cover Face)
 
   
(Cover Zing)
Nhắc lại luật
FAV+CMT+WATCH=ALL
FAV+CMT+WATCH=ALL
FAV+CMT+WATCH=ALL
FAV+CMT+WATCH=ALL
FAV+CMT+WATCH=ALL
-Sử dụng RENDER hay STOCK thì làm ơn credit
by @bloommin hoặc Nozomi. Res khỏi cũng được
San thì khỏi làm theo luật, tặng free ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Vậy là xong nhie -w- Chuôi xuống. Ủng hộ chuôi đi 100 watches Share mạnh hơn, không có bèo như lần này đâu.......
  Bye~ 
Klq: Quay lại với cái thời pấn nặng Precure, dù biết khá trẻ trâu TvT
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
  E
  N
  D
 
  B
  L
  O
  G

deviantID

Nozomi139's Profile Picture
Nozomi139
Noz
Artist | Student
Vietnam
Tui tên Noz họ Ngố
Tui là A.R.M.Y thuộc Đội Quần động
Tui là Vuy-Chim shippppper
Bias mang tên Chim Chim
Tui oe oe ngày 30.3 2k5

Comments


Add a Comment:
 
:iconrainy-ice:
Rainy-Ice Featured By Owner Jan 25, 2017  Student
Hi bây bi! Ngày tốt ạ!
( Nhớ Him không No?)
Reply
:iconnozomi139:
Nozomi139 Featured By Owner Jul 6, 2017  Student
Ahi, yêu Him
Reply
:iconasassindevianart:
AsassinDevianart Featured By Owner Jan 12, 2017
watch back? pls
Reply
:icontetpesilp:
Tetpesilp Featured By Owner Nov 17, 2016
- Qua M 
Reply
:icontetpesilp:
Tetpesilp Featured By Owner Aug 31, 2016
- Watch back ??
- Làm quen ạ <33
Reply
:iconnamikaze-fuyumi:
Namikaze-fuyumi Featured By Owner Aug 3, 2016  Student Artist
watch back? pls
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner Jun 26, 2016  Hobbyist
Watch Back
Reply
:iconbyjin-d:
BYjin-D Featured By Owner Jun 20, 2016  Student
- T ghé :") M còn nhớ t không :VV
Reply
:iconnozomi139:
Nozomi139 Featured By Owner Jun 20, 2016  Student
. Nhớ chứ má xD
Reply
:iconbyjin-d:
BYjin-D Featured By Owner Jun 20, 2016  Student
xD
Reply
Add a Comment: